november 2012

Deg.

Du har alltid vært i sentrum. Sentrum av mine følelser, mine tanker, mitt liv. Det har aldri vært noen andre. Deg. Selv når du ikke er her. Tross i at du dro. Deg. Jeg gikk aldri en dag uten å tenk...
hits